O firmě

Naše společnost byla založena 1995. Zpočátku jsme se zajišťovali dílčí projektovou dokumentaci pro jednotlivé akce v okolí. Postupně s rozšiřováním okruhu investorů rostlo množství prováděných akcí. V souladu s požadavky investorů jsme postupně rozšiřovali i okruh našich činností.

V současné době pracujeme na projektech od nejmenšího rozsahu až po projekty v rozsahu stovek milionů a to nejen v regionu, ale po celé České republice.

V současnosti má naše společnost 9 zaměstnanců.

Všechna pracoviště jsou vybavena nejmodernější výpočetní technikou. Veškerá dokumentace se vytváří v systémech CAD. Používáme software SPIRIT a pro statické výpočty a posudky software firmy SCIA.